X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خرید فروش زمین تهران

خرید زمین در تهران ، فروش زمین در تهران ، زمین در شمال تهران ، زمین در منطقه 1 و 2 تهران ، زمین متراژ بالا در تهران ، خانه کلنگی در تهران
سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1394

خرید و فروش زمین کلنگی در تهران

این صفحه به روز می شود

برای دریافت مشخصات زمین با شماره

۰۹۱۲۸۹۶۰۵۹۶

و یا اگر زمین مورد نظر را نیافتید با شماره بالا تماس بگیرید

 خرید فروش زمین تهرانزمین کلنگی هروی تهران                 ۹/۲۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۶۵۸m۲

زمین کلنگی قیطریه تهران               ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۹۵۴m۲

 زمین کلنگی جردن تهران                 ۴/۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۲۳۰m۲

زمین فروشی در ولیعصر تهران        ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۴۵۰m۲

زمین فروشی مرزداران تهران           ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۳۰۰m۲

زمین کلنگی امیرآباد شمالی            ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۴۰۰m۲

زمین شهر آرا تهران                          ۶/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۴۲۸m۲

زمین کلنگی خوارزم شهرک غرب      ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۸۰۰m۲

زمین آقا بزرگی فرشته                     ۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۳۰۰m۲

خرید زمین ماهرو الهیه                      ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۲۶۶m۲

زمین تجاری سهروردی تهران            ۲۴/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۷۸۰m۲

زمین کلنگی الهیه تهران                    ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۵۰۰m۲

زمین جواز دار گیشا تهران                  ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۵۰۰m۲

خرید زمین کلنگی زعفرانیه                ۹/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۴۲۰m۲

زمین در نیاوران                                  ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۲۰۰۰m۲

زمین در فرحزاد                                  ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۱۰۰۰m۲

زمین علامه سعادت آباد تهران           ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۱۰۰۰m۲

فروش زمین در پاسداران                   ۱۷/۲۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۱۴۳۶m۲

زمین پاسداران                                   ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۱۴۱۴m۲

زمین خیابان فاطمی تهران                 ۱۴/۰۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۸۲۵m۲

زمین کاشانی تهران                           ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۸۰۰m۲

زمین میدان ونک تهران                        ۱۵/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۶۱۵m۲

زمین کلنگی زعغرانیه تهران                ۲۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۴۶۵m۲

زمین در زعفرانیه                                 ۲۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۴۶۵m۲

زمین تجاری اداری در نارمک                ۲۵/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۱۶۰۰m۲

خرید زمین تهران نو تهران                    ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۵۵۵m۲

زمین اداری در بخارست                       ۱۶/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                      ۹۲۰m      

زمین در پاسداران                                 ۱۳/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۶۲۰m۲

زمین در شهرک راه آهن                       ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۲۴۰۰۰m۲

زمین مرزداران سپهر تهران                   ۵/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                      ۳۰۰m۲       

زمین در بخارست                                ۱۶/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                     ۹۲۰m۲        

زمین اداری تجاری در جردن                  ۲۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۱۲۸۰m۲     

زمین کلنگی میرداماد                           ۱۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۸۰۰m۲

زمین تجاری گیشا تهران                       ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                     ۵۰۰m۲

زمین شهید باکری تهران                       ۴۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۴۲۰۰m۲

کلنگی در الهیه                                     ۸/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                     ۳۵۰m۲

زمین کلنگی در نیاوران                         ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۹۴۵m۲

زمین تجاری ،اداری میرداماد                ۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۳۸۳m۲

 زمین کلنگی در زعفرانیه                     ۷/۷۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان                      ۳۳۶m۲

 کلنگی در زعفرانیه                              ۷۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ توما                      ۵۲۰۰m۲

 کلنگی در قیطریه                               ۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                ۸۰۰m۲

 

کلنگی در پاسداران                            ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۲۳۴m۲

 کلنگی در دربند                                  ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                ۲۰۰۰m۲

 زمین ناهید غربی جردن                     ۱۶/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۷۶۰m۲

 زمین بلوار گیتی جردن تهران             ۱۷/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۱۳۰۰m۲

 

زمین تجاری زعفرانیه تهران               ۲۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۴۶۵m۲

 

زمین تجاری نیایش تهران                  ۷۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۱۸۰۰m۲

 

فروش زمین سهروردی تهران            ۲۴/۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۷۸۰m۲

 

زمین علامه شمالی سعادت آباد       ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۱۰۰۰m۲

 

 

زمین فروشی سعادت آباد تهران                           ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان              ۱۰۰۰m۲

زمین در نیاززاده تهران                                    ۲۰/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان               ۶۲۰m۲

خرید زمین در پارک ملت تهران                           ۸/۷۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۵۸۰m۲

خرید زمین سعادت آباد تهران                              ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان             ۷۵۰۰۰۰m۲

زمین فروشی در جردن تهران                             ۶/۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۳۳۰m۲

خرید زمین در تهرانپارس تهران                          ۴/۹۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۴۱۶m۲

تهران زمین                                                   ۳/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۲۱۰m۲

خرید و فروش زمین در جردن تهران                      ۱۱/۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان               ۶۷۰m۲

زمین در سهروردی تهران                                  ۴/۴۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۳۸۳m۲

خرید زمین در جردن تهران                                 ۹/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۶۰۰m۲

فروش زمین در جردن تهران                               ۹/۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۵۵۰m۲

زمین در مرزداران تهران                                   ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۳۰۰m۲

زمین در گیشا تهران                                         ۳/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۲۸۰m۲

فروش زمین در شهرک غرب تهران                       ۷/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۳۵۶m۲

خرید زمین در شهرک غرب تهران                        ۸/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۴۶۰m۲

زمین تهران در سعادت آباد                                 ۹/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۳۳۰m۲

زمین در ساسان زعفرانیه تهران                          ۲۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                ۴۸۶m۲

فروش زمین در زعفرانیه تهران                           ۱۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان               ۵۱۰m۲

خرید زمین در زعفرانیه تهران                             ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان               ۳۲۰۰m۲

زمین در بلوار دریا شهرک غرب تهران                   ۸/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۴۶۰m۲

زمین در خیابان کاج تهران                                 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                ۵۸۵m۲

زمین کلنگی در سعادت آباد تهران                         ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان               ۱۰۰۰m۲

زمین در میدان کاج تهران                                  ۷/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۳۳۰m۲

زمین مسکونی در سعادت آباد تهران                     ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                ۵۰۰m۲

زمین فروشی در سعادت آباد تهران                       ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۵۰۰m۲

زمین در نگار تهران                                        ۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۳۳۰m۲

زمین در فاز ۴ شهرک غرب تهران                       ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                ۴۱۵m۲

 

زمین در شهرک غرب تهران                               ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۲۰۰m۲

زمین سعادت آباد تهران                                     ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۲۲۰m۲

زمین در جردن تهران                                       ۶/۳۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۳۲۰m۲

زمین در سعادت آباد تهران                                 ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۲۲۵m۲

زمین در پارک ملت تهران                                 ۸۷/۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۵۸۰m۲

فروش زمین در نیاوران تهران                           ۴۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۳۴۰۰m۲

زمین در فرمانیه تهران                                    ۲۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۶۳۰m۲

خرید زمین در سوهانک تهران                           ۹۷/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۳۶۰۰۰m۲

خرید زمین در تهران نو تهران                          ۴/۷۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان                     ۵۲۵m۲

زمین در شریعتی تهران                                  ۱۰/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۹۰۵m۲

خرید زمین در نیاوران تهران                            ۳۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۳۴۰۰m۲

زمین در جشنواره تهران                                 ۲۵/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۳۶۵۰m۲

زمین در گاندی تهران                                     ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۷۵۰m۲

زمین در شهریار تهران                                   ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۵۳۳m۲

زمین در میرداماد تهران                                  ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۱۷۷۶m۲

زمین در زعفرانیه تهران                                  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۲۰۰۰m۲

خرید و فروش زمین در سعادت آباد تهران             ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                 ۱۲۰۰m۲

زمین در قیطریه تهران                                    ۵/۰۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان                     ۵۰۰m۲

خانه ویلایی در فاز ۲ شهرک غرب تهران              ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                  ۶۰۰m۲

خانه ویلایی در فاز۴ شهرک غرب تهران               ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                   ۱۱۰۰m۲

خانه ویلایی در شهرک غرب تهران                     ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    ۷۰۰m۲

 

 

 

 

زمین در نیاوران تهران      ۱۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان        ۷۳۵m۲

 

زمین در میدان باغ شاطر تهران       ۸۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  ۲۷۰۰۰۰m۲

 

فروش زمین در سعادت آباد تهران     ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ۱۲۰۰m۲

 

زمین در میدان فردوسی تهران      ۲۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان      ۶۶۲m۲

 

خرید زمین در خواجه نصیر تهران      ۱/۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان      ۲۴۲m۲

 

خرید زمین در ژاله تهران          ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان         ۳۵۰m۲

 

زمین در نیروی هوایی تهران         ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان     ۷۳۵m۲  

 

خرید زمین در جماران تهران       ۱۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       ۷۳۵m۲

 

زمین برای خرید در نارمک شرقی   ۱/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان     ۱۴۰m۲

 

فروش زمین کلنگی در نارمک تهران  ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ۲۴۷.۴۳m۲

 

زمین در پاسدران تهران    ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ۶۰۰m۲  

 

زمین در میدان شهدا تهران    ۱/۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان     ۲۳۵m۲

 

زمین کلنگی در ولنجک تهران     ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    ۶۳۰۷m۲

 

فروش زمین در بلوار کاوه تهران    ۲۸/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       ۱۱۵۰m۲

 

خرید زمین در نارمک تهران  ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    ۲۱۴m۲

 

خرید زمین در شهرک نفت تهران   ۲/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  ۲۰۰m۲

 

خرید زمین در ولنجک تهران      ۵۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ۳۵۸۶m۲

 

خرید زمین در پونک جنوبی تهران      ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان   ۳۳۸۹m۲

 

زمین در مجیدیه شمالی تهران  ۴/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۵۴۰m۲

 

خرید زمین در نارمک      ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۲۴۷m۲

 

خرید زمین در وردآورد تهران  ۹/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان۱۰۳۰۰m۲

 

خرید زمین در سعادت آباد تهران   ۹۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  ۳۹۷m۲

 

زمین در سردار جنگل تهران  ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۴۱۹m۲

 

خرید زمین در پونک تهران       ۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  ۱۲۴۴۱m۲

 

فروش زمین در تهران نو    ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    ۲۳۰۰m۲

 

فروش زمین در اقدسیه تهران   ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۴۰۰m۲

 

خرید زمین در میدان بهارستان تهران    ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  ۴۷۳m۲

 

زمین برای خرید در تجریش تهران    ۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    ۲۰۰m۲

 

زمین فروشی در تهران     ۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    ۳۰۱m۲

 

خرید و فروش زمین در تهران     ۴/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  ۶۲۲m۲

 

خرید و فروش زمین تهران    ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    ۱۳۳m۲

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.